Verlichting fietspaden Annendaalderweg / Boekhorstweg

16 april 2014

Nieuws

De aanleg van de fietspaden langs de Annendaalderweg en Boekhorstweg in de kern Maria Hoop werd onlangs afgerond. Ook de verlichtingsmasten werden door Ziut geplaatst. Deze oriëntatie verlichting heeft enkele weken gebrand. Bijgaande foto werd begin april omstreeks 20.45 uur gemaakt. Foto 2014 fietspad-vleermuizen
Echter hierna brandde er na 21.00 uur geen verlichting meer langs de fietspaden. Dit heeft uiteraard vragen opgeroepen.

De reden hiervan is de specifieke ligging van deze fietspaden in de beschermingszone van het Natura 2000-gebied  “Abdij Lilbosch & voormalig klooster Maria Hoop”. Dit geldt voor de ter plaatse aanwezige ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus). Voor de aanleg van deze nieuwe verlichting dient een vergunning aangevraagd te worden ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg geven in hun vergunning de aan dat er geen handelingen of projecten uitgevoerd mogen worden in zo’n gebied, als dit significant verstorende effecten tot gevolg kan hebben.
Deze in Europa zeldzame vleermuissoort is van begin april tot eind september in dit gebied aanwezig. Buiten deze periode verblijven ze in ondergrondse mergelgroeves in Zuid Limburg. Ze houden hier hun winterslaap. Voor de ingekorven vleermuis is de lanenstructuur (bomen) en overige lijnvormige beplantingen in het buitengebied van belang. Dit is dan ook de reden dat er vele bomen extra geplant werden om zo de lanenstructuur voor deze vleermuizen te versterken.

Foto 2014 fietspad - vleermuisVleermuizen zijn als nachtactieve zoogdieren gevoelig voor lichtverstoring. Hun ogen zijn aangepast aan lage lichtintensiteit. De Ingekorven vleermuis staat bekend als een lichtschuwe soort. De aanwezigheid van verlichting is dus één van de aspecten die van invloed is op de vliegroute die een Ingekorven vleermuis.  Het verlichten van een foerageergebied zorgt ervoor dat het foerageergebied mogelijk niet meer gebruikt zal worden. Per saldo betekent dit dat de vleermuis er langer over doet om zich voldoende te kunnen voeden. Dit kost meer energie en betekent minder voedsel voor de zogende jongen. Dit kan dus een negatief effect op de het aantal vleermuizen hebben. De meest gevoelige periode is de kraamperiode  van mei tot en met juli. Er moet dan voldoende voedsel gevonden worden om de jong vleermuizen groot te kunnen brengen.  In de periode eind september – begin april zijn de veermuizen niet in dit gebied aanwezig en kan de verlichting van de fietspaden gewoon branden. Juist in deze periode is het vroeg donker en hebben de mensen het meeste baat bij de verlichting.

Concreet betekent dit dat in de vergunning van de Provincie opgenomen is dat de verlichting van deze fietspaden in de periode vanaf 1 april tot 30 september (zomerperiode) na 21.00 uur niet meer mag branden. Hierdoor zijn er geen negatieve effecten voor de instandhoudingsdoelstellingen voor de ingekorven vleermuis in dit Natura 2000-gebied.

Van belang is het om te vermelden dat de realisatie van de fietspaden mogelijk is gemaakt door Europese en Provinciale subsidies. “Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is eindverantwoordelijk voor POP2 subsidie in Nederland”.

Site 2014-03 Fietspaden afbeelding 1                        Site 2014-03 Fietspaden afbeelding 3

 

Site 2014-03 Fietspaden afbeelding 2 mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg

3 Reacties op “Verlichting fietspaden Annendaalderweg / Boekhorstweg”

 1. Greet Zegt:

  En de gebruikers van de fietspaden hoeven niet beschermd te worden ? Vleermuizen zijn belangrijker dan mensen ?

  Reageer

 2. Corry van Helden Zegt:

  Vind het vreemd, er is voor vleermuisvriendelijke verlichting gekozen, had dan niet nodig geweest !! de verlichting gaat al om 19.00 uur aan, dan schijnt de zon nog. Er kan energie gespaard worden !!

  Reageer

 3. louis mga esser Zegt:

  Op de voorlichtingsavond in “De Annendaal” over de herstructurering van Annendaalderweg en Boekhorstweg werd gezegd, dat er in de directe omgeving van de Europese Danda / het voormalige kloooster in Maria Hoop, lantaarnpalen zouden komen met, speciaal aan de vleermuizen aangepast, “oranje-roodachtig” licht.
  Hoe staat het daarmee ?

  Ik wacht, hoopvol, Uw antwoord tegemoet.

  Met vriendelijke groet,
  Louis M.G.A. Esser

  Reageer

Laat een reactie achter

 

What is 13 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
Beveiligingsvraag om te controleren of u een mens bent. Vul de oplossing van de rekensom in.